HỢP TÁC MARKETING

Vina Healthcare luôn chào đón các đối tác theo phương châm win – win. Hiện nay chúng tôi đang có các chương trình hợp tác dưới đây, và luôn lắng nghe các ý tưởng hợp tác khác từ quý đối tác.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI