HỢP TÁC CÙNG VINA HEALTHCARE

Vina Healthcare luôn chào đón các đối tác Cá Nhân & Tổ Chức theo phương châm win – win. Hiện nay chúng tôi đang có các chương trình hợp tác dưới đây, và luôn lắng nghe các ý tưởng hợp tác khác từ quý đối tác.

Đối tác là công ty/tổ chức/tập thể

Đối tác là Cá nhân

ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI