Showing 1–12 of 20 results

Khuyến mãi
dịch vụ chăm sóc bệnh nhân
600.0001.600.000
Khuyến mãi
khám tổng quát tại nhà
1.990.000 1.490.000
Khuyến mãi
khám tổng quát tại nhà
3.990.000 3.290.000
Khuyến mãi
dịch vụ bác sĩ khám bệnh tại nhà
490.000590.000
490.000990.000
Khuyến mãi
tầm soát ung thư Nữ
2.400.000 1.200.000
Khuyến mãi
tầm soát ung thư Nam
2.200.000 1.100.000
Khuyến mãi
xét nghiệm tổng quát tại nhà
2.600.000 1.800.000
Khuyến mãi