Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật của chúng tôi giải thích các phương pháp thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của Công Ty CP Chăm Sóc Sức Khỏe Vina ( “chúng tôi”, “Vina Healthcare”) trong quá trình bạn tiếp cận và sử dụng các dịch vụ của Vina Healthcare thông qua website (https://vina.care) hoặc các ứng dụng di động Vina Healthcare (gọi chung là “Dịch vụ Vina Healthcare”, “Dịch vụ”). Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong tài liệu này có nghĩa là mọi thông tin có thể được sử dụng để liên lạc hoặc xác minh danh tính bạn (chẳng hạn như tên, địa chỉ email, danh mục thuốc cũng như với các thông tin khác liên quan đến bạn).

VIỆC ĐĂNG KÝ CÓ CẦN THIẾT KHÔNG?

Việc đăng ký là cần thiết để sử dụng các dịch vụ của Vina Healthcare, đồng thời cho phép bạn truy cập thông tin tài khoản của mình từ nhiều thiết bị khác nhau. Việc đăng ký cũng cho phép bạn khôi phục các thông tin trong trường hợp thay đổi thiết bị điện thoại di động hoặc cài đặt lại các ứng dụng trên thiết bị đó. Chúng tôi yêu cầu tiến hành đăng ký nhằm giúp bạn thay đổi các yêu cầu nhất định hoặc quy đổi phiếu quà tặng. Cuối cùng, nếu bạn tải về Dịch vụ Vina Healthcare kèm theo một số chương trình được đề xuất bởi các nhà tuyển dụng, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, nhà quản lý lợi ích dược, hoặc cơ sở y tế chuyên nghiệp khác có quan hệ hợp tác với chúng tôi (gọi chung là “Nhà cung cấp lợi ích hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe”), có thể bạn sẽ phải đăng ký với lợi Nhà cung cấp lợi ích hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe liên quan đến chương trình đó đồng thời cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp cho Nhà cung cấp lợi ích hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ Vina Healthcare hoặc toàn bộ chương trình.

CHÚNG TÔI SẼ THU THẬP NHỮNG THÔNG TIN GÌ?

Nếu bạn muốn hoàn thành quá trình đăng ký, bạn hãy gửi email cho chúng tôi hoặc đăng tải thông tin hoặc nội dung khác về Vina Healthcare, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ email và số điện thoại cũng như một số thông tin không xác định khác, chẳng hạn như thông tin liên quan đến sức khỏe (cân nặng, huyết áp, đường huyết, bước/vận động), thuốc (trừ các loại thuốc bị cấm thu thập thông tin theo quy định của pháp luật), dược phẩm bổ sung đang sử dụng và sở thích cá nhân của bạn.

Chúng tôi cũng sẽ thu thập và lưu trữ mọi nội dung mà bạn tải lên, tải về hoặc truy cập thông qua Vina Healthcare, trong đó có thể bao cả gồm thông tin cá nhân về bạn (kể cả hình ảnh đơn thuốc hoặc phương pháp điều trị bạn đã tải lên).

Nếu bạn tải về Dịch vụ Vina Healthcare kèm theo chương trình do Nhà cung cấp lợi ích hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nhập mã kích hoạt của Nhà cung cấp lợi ích hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe, Nhà cung cấp lợi ích hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân về bạn, chẳng hạn như danh mục dược phẩm và nội dung nhắc nhở để chúng tôi chuyển lại cho bạn.

Chúng tôi sẽ tự động thu thập một số thông tin nhất định khi bạn sử dụng Dịch vụ Vina Healthcare, chẳng hạn như địa chỉ Internet Protocol (IP) (nếu sử dụng trình duyệt), hệ điều hành, loại trình duyệt, địa chỉ website giới thiệu và hoạt động của bạn trên Vina Healthcare. Thông tin này không được coi là thông tin cá nhân trừ khi chúng tôi kết hợp hoặc liên kết với bất kỳ thông tin cá nhân nào nêu trên. Cũng như nhiều website khác, chúng tôi cũng có thể sử dụng “cookies” hoặc bộ báo web. Đây là những tệp nhỏ trình duyệt đặt trên máy tính của bạn. Chúng tôi sẽ thể sử dụng cả cookie phiên và cookie tồn lưu để hiểu tìm hiểu cách bạn tương tác với các dịch vụ của chúng tôi, giám sát việc sử dụng tổng hợp của người dùng và định tuyến lưu lượng web trên các dịch vụ từ đó cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Hầu hết các trình duyệt Internet tự động chấp nhận cookie. Bạn có thể chỉnh sửa tùy chọn để yêu cầu trình duyệt của mình ngăn chặn việc chấp nhận cookie hoặc nhắc nhở trước khi chấp nhận một cookie từ các website bạn truy cập. Ngoài ra, một số bên thứ ba hợp tác với chúng tôi (chẳng hạn như Metrics Kiss và các công nghệ khác dùng để đánh giá hiệu quả các chương trình tiếp thị) có thể sử dụng công nghệ độc quyền của họ để phân tích việc sử dụng Dịch vụ Vina Healthcare. Xin lưu ý rằng Chính sách Bảo mật này chỉ bao gồm việc sử dụng các tập tin cookie và các công nghệ tương tự khác của chúng tôi, không bao gồm việc sử dụng các công nghệ của bên thứ ba.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN THU THẬP ĐƯỢC NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi sử dụng các thông tin thu thập được thông qua Dịch vụ Vina Healthcare (bao gồm cả Thông tin cá nhân) cho các mục đích sau:

 • Cung cấp các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả việc cung cấp các thông tin về thể chất (cân nặng, huyết áp, đường huyết, và bước/xu hướng vận động), dược phẩm, dược phẩm bổ sung hoặc tương tác thuốc;
 • Phản hồi email, thông tin cung cấp, câu hỏi, ý kiến, yêu cầu và khiếu nại và cung cấp dịch vụ khách hàng; Theo dõi và phân tích sử dụng và các xu hướng, tăng chức năng và mức độ thân thiện người dùng của dịch vụ;
 • Cung cấp các nội dung hoặc tính năng phù hợp với hồ sơ hoặc các mối quan tâm của bạn, bao gồm nội dung quảng cáo và các tài liệu tiếp thị khác; Ví dụ, nếu bạn đã nhập một loại dược phẩm liên quan đến huyết áp cao, chúng tôi có thể gửi cho bạn phiếu giảm giá hoặc cung cấp cho các loại thực phẩm natri thấp mới, hoặc nếu bạn tích lũy điểm chúng tôi có thể gửi thẻ quà tặng một nhà bán lẻ thương mại;
 • Gửi đến cho bạn các nội dung xác nhận, cập nhật, cảnh báo bảo mật, các thông điệp quản trị hoặc tạo điều kiện cho việc sử dụng, quản trị và vận hành các dịch vụ của chúng tôi cho mọi mục đích được thông báo cho bạn khi chúng tôi tiến hành thu thập thông tin;
 • Tạo hồ sơ về bạn dựa trên thông tin đã cung cấp, thông tin thu thập được hoặc nhập từ các website hoặc các ứng dụng khác, hoặc các thông tin cung cấp cho chúng tôi từ bên thứ ba chẳng hạn như thông tin liên lạc hoặc các nhà quảng cáo của bạn;
 • Bổ sung thông tin thu thập được từ các website công khai vào hồ sơ của bạn;
 • Cung cấp các nội dung, dịch vụ dựa trên cá nhân, mục tiêu hoặc địa điểm của chúng tôi và các bên thứ ba;
 • Cho phép bạn liên hệ với những người dùng khác hoặc mời người khác tham gia hoặc tạo tài khoản;
 • Mua hàng;
 • Cung cấp cho bạn với các phương thức liên lạc, thông tin và chương trình khuyến mãi khác chẳng hạn như các bản tin và tư vấn y tế liên quan; Thông báo cho bạn về những sản phẩm, dịch vụ khác từ Vina Healthcare hoặc chi nhánh của Vina Healthcare;
 • Cho phép bạn liên hệ với chúng tôi và cho phép chúng tôi phản hồi cho bạn để tiến hành các chương trình khảo sát, khuyến mãi và các cuộc thi cũng như công bố kết quả thực hiện;
 • Cung cấp thông tin về bạn và các mối quan tâm tiềm năng về thông tin việc làm cho khách hàng sử dụng lao động;
 • Tạo các báo cáo nội bộ về việc sử dụng các website và các ứng dụng của chúng tôi;
 • Cung cấp cho công cụ tìm kiếm truy cập vào các thông tin công cộng;
 • Phát hiện, điều tra và ngăn chặn các hoạt động đó có thể vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc bất hợp pháp. Chúng tôi có thể nhận thù lao từ các bên thứ ba khi giới thiệu với bạn về các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ, hoặc cung cấp cho bạn các mục quảng cáo từ họ.

NHỮNG THÔNG TIN NÀO SẼ ĐƯỢC CHÚNG TÔI CHIA SẺ VỚI CÁC BÊN THỨ BA?

Chúng tôi sẽ không chia sẻ Thông tin cá nhân đã thu thập được từ bạn, trừ các trường hợp được mô tả dưới đây:

 • Nếu bạn tham gia Chương trình quà tặng Vina Healthcare, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin liên lạc cá nhân của bạn với các doanh nghiệp mà chúng tôi có mối quan hệ hợp đồng nhằm mục đích yêu cầu và tiếp nhận phần thưởng của bạn hoặc thông báo cho bạn rằng bạn đã dành quà tặng (các doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng thông tin cá nhân của bạn chỉ để xác minh và trao thưởng cho bạn và có nghĩa vụ không được tiết lộ hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác);
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn, bao gồm cả thông tin cá nhân, với các nhà cung cấp dịch vụ có quan hệ hợp đồng với chúng tôi liên quan tới các hoạt động dịch vụ của chúng tôi (các nhà cung cấp dịch vụ có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn chỉ nhằm thực hiện dịch vụ thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không được tiết lộ hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác);
 • Nếu bạn truy cập vào Dịch vụ Vina Healthcare kèm theo chương trình được cung cấp bởi Nhà cung cấp lợi ích hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhập mã kích hoạt Nhà cung cấp lợi ích hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc mã xác nhận của Nhà cung cấp lợi ích hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong Dịch vụ Vina Healthcare, chúng tôi có thể cung cấp Thông tin cá nhân của bạn cho Nhà cung cấp lợi ích hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bao gồm cả dữ liệu liên quan đến việc bạn sử dụng và tương tác với Vina Healthcare. Nhà cung cấp lợi ích hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể kết hợp các thông tin cá nhân do chúng tôi cung cấp với bạn;
 • Chúng tôi có thể tổng hợp Thông tin cá nhân từ nhiều người sử dụng trong một sao cho không để xảy ra khả năng liên kết thông tin cá nhân với người dùng cá nhân (“Thông tin tổng hợp”) và chia sẻ các thông tin tổng hợp với các bên thứ ba để phân tích ngành nghề, lập hồ sơ nhân khẩu học và cho các mục đích tương tự khác;
 • Khi bạn nhất trí để chúng tôi thực hiện những điều trên, kể cả khi chúng tôi thông báo răng những thông tin bạn cung cấp sẽ được chia sẻ theo một phương thức cụ thể nào đó và bạn nhất trí cung cấp thông tin đó;
 • Khi chúng tôi tin rằng chúng tôi được uỷ quyền hợp pháp hoặc yêu cầu để thực hiện hoặc việc làm đó cần thiết hoặc thích hợp theo pháp luật, thủ tục pháp lý hoặc đáp ứng yêu cầu hợp pháp hoặc chấp hành yêu cầu của cơ quan pháp luật, bao gồm việc đáp ứng theo các trát lệnh hợp pháp, bảo đảm hoặc lệnh của tòa án;
 • Thi hành hoặc áp dụng chính sách bảo mật, các điều khoản tôi sử dụng, chính sách hoặc các thỏa thuận khác và điều tra việc lạm dụng hệ thống của chúng tôi;
 • Và liên quan đến, hoặc trong quá trình đàm phán, mọi hoạt động sáp nhập, bán tài sản công ty, đầu tư hoặc mua lại, hoặc trong bất kỳ tình huống nào khác, trong đó Thông tin cá nhân có thể được tiết lộ hoặc chuyển giao dưới dạng tài sản kinh doanh của chúng tôi.

Chúng tôi có thể nhận được thù lao từ các bên thứ ba để chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với họ trong các trường hợp được mô tả ở trên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hành động của các nhà cung cấp dịch vụ hoặc các bên thứ ba khác cũng như bất kỳ thông tin bổ sung nào bạn cung cấp trực tiếp cho ỳ bên thứ ba đó.

HẠN CHẾ VÀ YÊU CẦU

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân để điều trị, thanh toán hoặc hoạt động chăm sóc sức khỏe, tiết lộ cho người tham gia chăm sóc sức khỏe của bạn hoặc thanh toán cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hoặc tiết lộ để thông báo cho các thành viên gia đình hoặc những người khác về tình trạng chung, vị trí, hoặc trường hợp tử vong. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ phải đồng ý với các yêu cầu hạn chế đó. Khi đã đồng ý, chúng tôi sẽ tuân thủ các hạn chế đó.

Bạn có quyền yêu cầu nhận bản sao Thông tin cá nhân của bạn. Các yêu cầu có thể được thực hiện bằng văn bản và gửi về địa chỉ trụ sở của Công Ty CP Chăm Sóc Sức Khỏe Vina được công bố trên website này. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể từ chối yêu cầu này trong một số tình huống nhất định, chẳng hạn như khi Vina Healthcare và/hoặc một Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho rằng việc đáp ứng yêu cầu này thể gây hại cho bạn hay người khác. Trong trường hợp này, bạn có quyền yêu cầu Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe xem xét lại việc từ chối để đưa ra ý kiến lần thứ hai. Vina Healthcare có quyền áp dụng phí dựa trên chi phí hợp lý cho việc xử lý yêu cầu.

LIÊN KẾT ĐẾN NHỮNG WEBSITE HAY ỨNG DỤNG KHÁC

Dịch vụ Vina Healthcare có thể liên kết đến các website hoặc ứng dụng khác. Mọi thông tin mà bạn cung cấp trên các website hoặc các ứng dụng được cung cấp trực tiếp cho chủ sở hữu các website hoặc ứng dụng đó và phụ thuộc vào chính sách bảo mật của bên đó. Chính sách bảo mật của chúng tôi không áp dụng cho các website đó và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, tính riêng tư, quy tắc bảo mật và chính sách của các website đó.

CHÚNG TÔI SẼ LÀM GÌ ĐỂ BẢO VỆ THÔNG TIN CỦA BẠN TRÊN MẠNG?

Chúng tôi rất quan tâm đến việc bảo vệ thông tin của bạn và sử dụng các biện pháp hợp lý để thực hiện việc bảo vệ đó. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải Internet hoặc lưu trữ điện tử là an toàn 100%. Vì vậy, mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện thương mại được chấp nhận để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối cho các thông tin đó.

Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành hàng đầu và thực hành tốt nhất để quản lý mạng, máy chủ, website và các ứng dụng máy khách, đồng thời thiết lập các chính sách bảo mật trong tổ chức của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng SSL dành riêng cho tất cả các thông tin liên lạc giữa các ứng dụng máy khách và máy chủ. Dữ liệu được bảo vệ trên đường truyền và lưu trữ với giao thức mã hóa.

Chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để kiểm soát quyền truy cập vào dữ liệu nhạy cảm, dữ liệu ứng dụng, và các khóa mật mã.

Ứng dụng sẽ được kiểm tra chất lượng và rà soát an ninh nghiêm ngặt.

Xác thực hai yếu tố và điều khiển mật khẩu mạnh là cần thiết để truy cập quản trị hệ thống.

Mạng được tách biệt theo các vấn đề an ninh. Tường lửa hiện đại, hạn chế sẽ bảo vệ tất cả các kết nối giữa các mạng mới nhau.

TRUY CẬP VÀ THAY ĐỔI THÔNG TIN CỦA BẠN

Nếu bạn có một tài khoản, bạn có thể truy cập và thay đổi các Thông tin cá nhân (cung cấp cho chúng tôi) tương ứng với tài khoản của bạn. Bạn có thể “từ chối” nhận các email tiếp thị hoặc quảng cáo hoặc tin nhắn khác từ chúng tôi bằng cách thay đổi tùy chọn tài khoản hoặc làm theo các hướng dẫn trong các tin nhắn. Xin lưu ý rằng, ngay cả khi bạn không nhận các thông tin liên lạc, bạn vẫn có thể nhận thư từ chúng tôi liên quan đến việc quản lý tài khoản và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Trên cương vị là người dùng Dịch vụ Vina Healthcare, bạn có thể yêu cầu sửa đổi Thông tin cá nhân nếu không chính xác hoặc không đầy đủ. Bạn có thể yêu cầu sửa đổi Thông tin cá nhân đã cung cấp bằng cách liên hệ chúng tôi đồng thời thông báo rằng Thông tin cá nhân của bạn là không chính xác hoặc không đầy đủ cần phải được thay đổi hoặc hoàn thiện. Nếu yêu cầu của bạn được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để thay đổi Thông tin cá nhân của bạn ngay khi có thể, đồng thời sẽ có những nỗ lực hợp lý để cung cấp các sửa đổi cho người mà bạn xác định là cần nó và cho người mà Vina Healthcare biết có thể dựa vào các thông tin của bạn. Nếu yêu cầu của bạn bị từ chối, chúng tôi gửi cho bạn thông báo từ chối bằng văn bản và cho phép bạn gửi tuyên bố không đồng ý để đưa vào hồ sơ của chúng tôi. Xin lưu ý rằng số thông tin cũ có thể vẫn được lưu trong lưu trữ/ sao lưu hồ sơ và khi có yêu cầu của pháp luật. Nếu bạn đã đăng ký mã kích hoạt của Nhà cung cấp lợi ích hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc truy cập tài khoản của Nhà cung cấp lợi ích hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ Dịch vụ Vina Healthcare, chúng tôi có thể đã chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với Nhà cung cấp lợi ích hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe đó. Chúng tôi sẽ nỗ lực một cách hợp lý để thông báo cho Nhà cung cấp lợi ích hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe về việc sửa đổi các thông tin không chính xác và/hoặc không đầy đủ của bạn, nhưng thể tác động đến việc sửa đổi thông tin trong các tập tin của Nhà cung cấp lợi ích hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nếu chúng tôi nhận được thông báo sửa đổi Thông tin cá nhân từ Nhà cung cấp lợi ích hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, chúng tôi sẽ sửa đổi Thông tin cá nhân của bạn cho phù hợp. Trên cương vị là người dùng Dịch vụ Vina Healthcare, bạn có thể yêu cầu xóa Thông tin cá nhân của bạn. Để xóa các Thông tin cá nhân đã cung cấp, bạn có thể liên hệ chúng tôi và yêu cầu rằng tài khoản của bạn cần được xóa. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa Thông tin cá nhân của bạn ngay khi có thể, nhưng một số thông tin có thể vẫn được lưu trong lưu trữ/ sao lưu hồ sơ và khi có yêu cầu của pháp luật. Nếu bạn đã đăng ký mã kích hoạt của Nhà cung cấp lợi ích hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc truy cập tài khoản của Nhà cung cấp lợi ích hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ Dịch vụ Vina Healthcare, chúng tôi có thể đã chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với Nhà cung cấp lợi ích hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi không được phép xóa thông tin trong các tập tin của Nhà cung cấp lợi ích hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Xin lưu ý rằng nếu bạn quyết định xóa Thông tin cá nhân của mình, Vina Healthcare có thể giữ lại bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến lịch sử sử dụng Dịch vụ Vina Healthcare của bạn dưới dạng dạng tổng hợp, sử dụng và chia sẻ dữ liệu tổng hợp đó cho các mục đích kinh doanh của mình. Nếu bạn xóa ứng dụng của chúng tôi khỏi thiết bị di động, chúng tôi có thể giữ lại các thông tin và nội dung cá nhân trong tài khoản của bạn nhằm phục vụ trường hợp bạn muốn kích hoạt lại tài khoản trong tương lai.

NGƯỜI DÙNG QUỐC TẾ

Nếu bạn đang cư trú ngoài Việt Nam và quyết định cung cấp thông tin cho chúng tôi, chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn về và xử lý tại Việt Nam (hoặc bất kỳ nước nào khác mà chúng tôi hoạt động). Khi đã dùng Dịch vụ Vina Healthcare có nghĩa là bạn đã nhất trí với việc thu thập, chuyển giao, sử dụng, lưu trữ và tiết lộ thông tin của bạn như được mô tả trong chính sách bảo mật này.

CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI TRẺ EM

Vina Healthcare không có ý định hay cố ý thu thập thông tin từ trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi.

THAY ĐỔI

Mọi thông tin được thu thập được đều thuộc phạm vi điều chỉng của chính sách bảo mật có hiệu lực tại thời điểm thông tin này được thu thập. Tuy nhiên chúng tôi có thể sửa đổi và điều chỉnh chính sách bảo mật theo thời gian. Khi có bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi đó bằng cách đăng tải thông báo trên Dịch vụ Vina Healthcare hoặc gửi email hoặc các hình thức thông báo khác (bao gồm cả các thông báo đẩy và tin tức thông báo trong ứng dụng), đồng thời chúng tôi sẽ nêu rõ thời điểm các thay đổi có hiệu lực. Khi trực tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ Vina Healthcare sau khi các thay đổi có hiệu lực bạn đã đồng ý bị ràng buộc bởi các chính sách sửa đổi.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *