Dịch vụ phổ biến

Khuyến mãi
khám tổng quát tại nhà
3.990.000 3.290.000
Khuyến mãi
khám tổng quát tại nhà
1.990.000 1.490.000
Khuyến mãi
xét nghiệm tại nhà
2.600.000 1.900.000
490.000990.000
VinaVoucher
500.000100.000.000
Khuyến mãi
dịch vụ chăm sóc bệnh nhân
600.0001.600.000

Chăm sóc bệnh nhân

VinaVoucher
500.000100.000.000
Khuyến mãi
dịch vụ chăm sóc bệnh nhân
600.0001.600.000

Khám & xét nghiệm

Khuyến mãi
Khuyến mãi
khám tổng quát tại nhà
3.990.000 3.290.000
Khuyến mãi
khám tổng quát tại nhà
1.990.000 1.490.000
Khuyến mãi
xét nghiệm tại nhà
2.600.000 1.900.000
VinaVoucher
500.000100.000.000
Khuyến mãi

Tầm soát ung thư

VinaVoucher
500.000100.000.000
Khuyến mãi
xét nghiệm tổng quát tại nhà
2.600.000 1.800.000
Khuyến mãi
tầm soát ung thư Nam
2.200.000 1.100.000
Khuyến mãi
tầm soát ung thư Nữ
2.400.000 1.200.000

Sản phẩm khác

490.000990.000
VinaVoucher
500.000100.000.000
Khuyến mãi